ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

Ανάλυση Σύστασης Σώματος με Τεχνολογία Πολλαπλών συχνοτήτων TanitaMC 180ΜΑ

Τμηματική ανάλυση σύστασης σώματος με μεγάλη ακρίβεια. Χρησιμοποιείται μη επεμβατική τεχνολογία βιο-εμπέδησης πολλαπλών συχνοτήτων.

Αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων.

ΤΑΝΙΤΑ MC-180MA

Ο βασικός παράγοντας που κάνει την Tanita να ξεχωρίζει στο χώρο των ζυγών-λιπομετρητών είναι ότι εξειδικεύεται σ’ αυτόν ακριβώς τον τομέα. H Tanita είναι η μόνη εταιρεία που επαληθεύει τα αποτελέσματά της με τις μεθόδους DEXA και πυκνομετρία. Σήμερα η Tanita αναγνωρίζεται και χρησιμοποιείται ευρέως από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα