ΜΕΘΟΔΟΣ

Οι συναντήσεις μας πραγματοποιούνται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού. Η πρώτη επίσκεψη περιλαμβάνει :

1) Σωματομετρήσεις

Μέτρηση βάρους, Ύψους. Αξιολόγηση Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

2) Λιπομέτρηση 

Με τον Αναλυτή Σύστασης Σώματος  Tanita MC 180ΜΑ με Τεχνολογία Πολλαπλών συχνοτήτων  μετράμε :

  • ποσοστό ολικού λίπους  
  • τμηματική κατανομή λίπους (χέρια, πόδια, κορμός, κοιλιακή χώρα) 
  • ολική και τμηματική κατανομή μυϊκής μάζας 
  • ποσοστό ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου υγρού στο σώμα για εκτίμηση ενυδάτωσης και αφυδάτωσης.

3) Λήψη ιατρικού & διατροφικού ιστορικού

Συζήτηση σε θέματα που αφορούν την υγεία σας (τυχόν επεμβάσεις, ασθένειες ή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνετε). Συστήνεται η πραγματοποίηση αιματολογικών εξετάσεων (γενικές και βιοχημικές). Το διατροφικό ιστορικό περιλαμβάνει αναφορά στις διατροφικές σας συνήθειες, τροφές που προτιμάτε ή απεχθάνεστε, ωράρια που καταναλώνετε τα γεύματα σας, ώρες εργασίας.

4) Σχεδιασμός εξατομικευμένου διατροφικού προγράμματος…

Βασισμένο στη διατροφική αξιολόγηση των προσωπικών προτιμήσεων και ενεργειακών αναγκών σας.

 Η παρακολούθηση συνήθως είναι εβδομαδιαία ή ανά 15ήμερο για συστηματική παρακολούθηση της πορείας μας.