Αξιολόγηση Σύστασης Σώματος

διαιτολογικο γραφειο ντενικαρου αθηνα καβαλα

Ανάλυση Σύστασης Σώματος / Ζυγός με Τεχνολογία Πολλαπλών συχνοτήτων TanitaMC 180

Τμηματική ανάλυση σύστασης σώματος με μεγάλη ακρίβεια. Χρησιμοποιεί μη επεμβατική τεχνολογία βιο-εμπέδησης πολλαπλών συχνοτήτων.

Αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων.

Τμηματικές Μετρήσεις για κάθε χέρι, για κάθε πόδι, κορμό και κοιλιά

Μετρήσεις για ολόκληρο το σώμα

Ποσοστό σωματικού Λίπους (%) Ποσοστό νερού στο σώμα (Kg / %)
Μυϊκή μάζα (Kg) ICW - Ενδοκυττάριο υγρό (Kg)
Τμηματική Κατανομή Λίπους (Kg / %) ECW - Εξωκυττάριο υγρό (Kg)
Τμηματική Κατανομή Μυϊκής μάζας (Kg / %) ECW/ICW ratio
Δείκτης Ισορροπίας Μυϊκής μάζας (Muscle Mass Balance) Συνολικό Ποσοστό Μυϊκής μάζας (Kg)
Σπλαχνικό Λίπος (Λίπος γύρω από τα λειτουργικά όργανα της κοιλιακής χώρας) Συνολικό Ποσοστό Λίπους (Kg)
  Άλιπη μάζα (Kg)
  Οστική μάζα (Kg)
  Εκτίμηση Βασικού Μεταβολικού Ρυθμού (BMR)

ΤΑΝΙΤΑ MC-180MA

Ο βασικός παράγοντας που κάνει την Tanita να ξεχωρίζει στο χώρο των ζυγών-λιπομετρητών είναι ότι εξειδικεύεται σ’ αυτόν ακριβώς τον τομέα. H Tanita είναι η μόνη εταιρεία που επαληθεύει τα αποτελέσματά της με τις μεθόδους DEXA και πυκνομετρία. Σήμερα η Tanita αναγνωρίζεται και χρησιμοποιείται ευρέως από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα

Επικοινωνία

Ντενίκαρου Αθηνά
Διαιτολόγος - Διαιτολόγος
Δαγκλή 4, Καβάλα, Τ.Κ. 65 403
Τηλ. 2510 228 109
Κιν. 6976 879 099

Βρείτε τις συνταγές μας στο